jueves, 4 de junio de 2020

SOLUCIONES
TAREAS DIA 35 - (3ª EVALUACIÓN) - MIÉRCOLES 3


MATEMÁTICAS:


-Snappet (ejercicios del Martes 2). Los ganadores de los puntos (es decir, los que menos fallos han tenido) han sido:

     * Fonsi, Raquel y Fabi (5 puntos). Erea (4 puntos). Stela (3 puntos). Alexander (2 puntos). Brais, Dani S. y Paula (1 punto).


Para los puntos de pareja contarán de la siguiente pareja, los que tengan 0, 1 o 2 fallos llevarán 2 puntos, los que tenga 3, 4 o 5 llevarán 1 punto. Con más de 5 fallos no hay puntos.

Alma - Fabi / 2 puntos
Paula - Alex /  1 punto
Carlos - Izan / 0 puntos
Nico - Sabe  / 0 puntos
Erea - Noa / 2 puntos
Raquel - Gede /  2 puntos
John Mark / -1 punto


LENGUA:

-Snappet (ejercicios del Martes 2). Los ganadores de los puntos (es decir, los que menos fallos han tenido) han sido:

     * Fonsi, Fabi y Raquel (5 puntos). Noa, Sabela, Carlos y Erea (4 puntos). Stela, Alma, Adrián y Alexander (3 puntos). Dani S., Lucas, Lili y Paula (2 puntos). Alex e Izan (1 punto).


Para los puntos de pareja contarán de la siguiente pareja, los que tengan 0, 1 o 2 fallos llevarán 2 puntos, los que tenga 3, 4 o 5 llevarán 1 punto. Con más de 5 fallos no hay puntos.

Alma - Fabi / 4 puntos
Paula - Alex / 2 puntos
Carlos - Izan / 3 puntos
Nico - Sabe  / 2 puntos
Erea - Noa / 4 puntos
Raquel - Gede / 2 puntos
John Mark / 0 puntos

MATEMÁTICAS:

-Ejercicio 1 - Solución: a) c = 29 y r = 2 / b) c = 11 y r = 27 / c) c = 51.


-Ejercicio 2 - Solución: El cociente es 90.

LENGUA CASTELLANA:

-Ejercicio 1 - Solución: árboles, hoja, pájaros, vientos, nube, mares, ola, cantos y barco.

-Ejercicio 2 - Solución: caminar, curvar, serpentear, anochecer, edificar, acordar, avistar, enlatar y atardecer..


INGLÉS:

-Snappet.


LINGUA GALEGA:


-Px 126:


1.Por esta orde: carpinteiro, mecánica, varredor, pintora, garda de tráfico, xardineira, bombeiro.

2. a) O xefe do barco → patrón.
b) A xefa do goberno → presidenta.
c) A xefa dunha empresa → empresaria.
d) O xefe dun colexio → director.
e) O xefe dunha obra → capataz.
f) A xefa do Concello → alcaldesa.


No hay comentarios:

Publicar un comentario