viernes, 8 de mayo de 2020

SOLUCIONES
TAREAS DIA 17 - (3ª EVALUACIÓN) - JUEVES 7


MATEMÁTICAS:

-Snappet.


NATURAIS:

-Exercicio 1 da páxina 95 - Solución: Resposta aberta. Por exemplo. Autoridades: restrinxir o uso do vehículo particular no centro das cidades; abaratar o transporte público. Cidadáns: compartir o automóbil; usar o transporte público; camiñar e usar a bicileta en percorridos curtos.



INGLÉS:

-Corrección ejercicios:

1
1 False. Kelly is Jack’s sister.
2 False. She travels alot.
3 True.

4 False. India is more interesting thanall of the other countries.
5 False. He wants to gotravelling with his sister.

2
1 Yes, he does.
2 No, she doesn’t. Every year shetravels to a different place.
3 She was in India.
4 Because she has so many life experiences and somany things she wants to do.

5 She wants to travelto Australia.

LINGUA GALEGA:

-Snappet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario