miércoles, 25 de marzo de 2020

SOLUCIONES - TAREAS DIA 5 - MARTES 24


MATEMÁTICAS:

-Ejercicio 1 de la página 112 - Solución: a) 2 horas, b) 5 horas, c) 180 minutos y d) 90 minutos.

-Ejercicio 2 de la página 112 - Solución: a) 180 s., b) 600 s., c) 30 s., d) 1800 s., e) 4 min. y f) 2 h.


RELIGIÓN:

-Ejercicio 1 de la página 45 - Solución: a) El Hijo de Dios. b) Las personas que practican el mensaje de Dios. c) Es el mundo. d) Las personas que practican el mal. e) Es el diablo. f) Los ángeles.

-Ejercicio 2 y 3 de la página 45 - Solución: Respuesta libre.

LENGUA CASTELLANA:

-Ejercicio 7 de la página 129 - Solución: a) Ella - la civilización china, b) Ellos - los egipcios, c) Ellos - los griegos, d) Ellos - los árabes, e) Ella - Roma/Grecia y f) Ellos - los romanos.


SOCIAIS:

-Exercicio 1 da páxina 59 - Solución: Unha paisaxe natural é a que só ten elementos naturais, como o relevo, os ríos, a vexetación...; mentres que a paisaxe transformada é a que incorpora elementos realizados polas persoas, como edificios, estradas, pontes ...

-Exercicio 2 da páxina 59 - Solución: a) Resposta libre e b) Paisaxe agraria: unha corte, unha granxa e unha canle de rega. Paisaxe industrial: unha fábrica, unha central eléctrica e un taller. Paisaxe urbana: un bloque de oficinas, un polideportivo e un centro comercial. Paisaxe turística: un centro comercial.


MÚSICA:

-Cuestionario: Contestaciones bien: Brais 2, Izan y Fabi 5, Carlos 6, Nicolás y Sabela 7, Erea, Noa, Paula y John 8, Alma y Lucas 9 y Lili 10.

       

¿QUIERES GANAR 2 PUNTOS PARA TU EQUIPO? Debes escribir 5 países de la UNIÓN EUROPEA que tengan el color verde en sus banderas y poner sus capitales. - Solución: Por ejemplo: Italia (Roma), Irlanda (Dublín), Portugal (Lisboa), Lituania (Vilna), Hungría (Budapest)...

1 comentario: