miércoles, 18 de marzo de 2020

SOLUCIONES - TAREAS DIA 2 - MARTES 17


MATEMÁTICAS:

-Ejercicio 4 de la página 106 - Solución: a) 1000 g. > 100 g., b) 500 g. > 499 g., c) 250 g. = 250 g., d) 0,2 g. < 0,3 g., e) 0,5 g. = 0,5g. y f) 0,3 g. < 0,5 g.

-Ejercicio 5 de la página 106 - Solución: a) 508 l., b) 0,72 l., c) 345 l. y d) 0,139 l.

-Ejercicio 6 de la página 106 - Solución: 4 hl. 5 dal. 8 l. = 458 l. , 3 dal. 6 l. 5 dl. = 365 dl. y 1 hl. 6 l. = 106 l.

LENGUA CASTELLANA:

-Ejercicio 1 de la página 128 - Solución: yo / ella / ella / yo.


-Ejercicio 2 de la página 128 - Solución: Nosotros / Ellos.

SOCIAIS:

-Traballa coa imaxe - Solución: 
1. Un río, montañas e vexetación. 
2. A agricultura. 
3. Na paisaxe agraria vese unha localidade (aldea ou vila), na paisaxe industrial vese unha central eléctrica, na paisaxe urbana vense edificios e unha rúa e na paisaxe turística vense varios hoteis, un deles con piscina. 
4. A paisaxe urbana (tan só árbores illadas). 
5. Na paisaxe industrial.¿QUIERES GANAR 2 PUNTOS PARA TU EQUIPO? Debes descubrir cuáles son los tres países más grandes de la UNIÓN EUROPEA y cuáles son sus capitales - Solución: Francia (París), España (Madrid) y Suecia (Estocolmo).


No hay comentarios:

Publicar un comentario