lunes, 27 de abril de 2020

SOLUCIONES
TAREAS DIA 9 - (3ª EVALUACIÓN) - VIERNES 24


MATEMÁTICAS:

-Snappet (ejercicios del Viernes 24 - Explicación y Práctica, desde el 1a hasta el 2r). Los ganadores de los puntos (es decir, los que menos fallos han tenido) han sido:

     * Noa y Fabi (5 puntos). Alma (4 puntos). Sabela (3 puntos). Erea (2 puntos). Ainhoa y Alex (1 punto).

     * Sin hacer: Gede y Dani Suárez.LENGUA:

-Snappet (ejercicios del Viernes 24 - Explicación y Práctica, desde el 1a hasta el 2o). Los ganadores de los puntos (es decir, los que menos fallos han tenido) han sido:

     * Fabi, Adrián y Sabela (5 puntos). Ainhoa y Erea (4 puntos). Lili, Paula, Raquel y Stela (3 puntos). Alexander y Noa (2 puntos). Carlos y Alma (1 punto).

     * Sin hacer: Gede, Dani Suárez y Alex.


SOCIAIS:

-Exercicio 2 da páxina 66 - Solución: Vertente mediterránea / Vertente cantábrica / Vertente atlántica.

-Exercicio 3 da páxina 66 - Solución: A. Urbana. B. Agraria. C. Industrial. D. Turística.LINGUA GALEGA:

-Resumo
Vocabulario
• Os prefixos son morfemas que se colocan diante dalgunhas palabras para formar outras novas.
Gramática
• As formas tónicas do pronome persoal son as que poden funcionar como suxeito dunha oración ou ir detrás de preposición.
Ortografía
• Os dous puntos utilízanse:
– antes dunha enumeración,
– despois do encabezamento dunha carta,
– para introducir unha cita.
• As comiñas úsanse nas citas textuais, nos títulos de partes dunha obra e para destacar unha palabra ou expresión.
Literatura
• O nó é a parte do conto onde se narra o que lles vai sucedendo aos personaxes. O desenlace é a conclusión do relato.

-Exercicio 1 da páxina 120 - Solución: Por esta orde: antinéboa, internacional, precocinado, inseguro, supermercado, semifinal, submarino, recontar.

-Exercicio 2 da páxina 120 - Solución: Por estaor de: nela, Ela, del, eles.  


No hay comentarios:

Publicar un comentario