martes, 28 de abril de 2020

SOLUCIONES
TAREAS DIA 10 - (3ª EVALUACIÓN) - LUNES 27

LENGUA CASTELLANA:

-Verbos - Solución: cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais, cantaban / haya comido, hayas comido, haya comido, hayamos comido, hayáis comido, hayan comido / -, sal, salga, salgamos, salid, salgan.

MATEMÁTICAS:

-Ejercicio 3 de la página 120 - Solución: a) 10 seg., b) 420 seg., c) 1320 seg. y d) 7200 seg.

-Ejercicio 4 de la página 120 - Solución: a) Un cuarto de hora. b) Media hora. c) Tres cuartos de hora. d) 2 horas. e) 5 horas. f) 6 horas.

NATURAIS:

-Exercicio 1 da páxina 93 - Solución: Consiste na desaparición dos bosques. Pode ser debida á corta de árbores, aos incendios forestais ou á morte das árbores pola contaminación. Coas árbores desaparecen tamén os animais e outros seres vivos que dependen delas. Como consecuencia da deforestación prodúcese a desertificación.

-Exercicio 2 da páxina 93 - Solución: A contaminación do aire consiste na acumulación de gases contaminantes que proceden dos automóbiles, das calefaccións e tamén dalgunhas industrias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario