viernes, 27 de marzo de 2020

SOLUCIONES - TAREAS DIA 7 - JUEVES 26


MATEMÁTICAS:

-Ejercicio 1 de la página 113 - Solución: 132 minutos.

-Ejercicio 2 de la página 113 - Solución: a) 138 min., b) 918 s., c) 5712 s., d) 13180 s., e) 195 min. y f) 3015 s.


NATURAIS:

-Exercicio 5 da páxina 82 - Solución: Produtor (ser vivo que fabrica o seu propio alimento) / Consumidor (ser vivo que se alimenta doutros seres vivos) / Preeiro (ser vivo que se alimenta de cadáveres animais) / Descompoñedor (microorganismos e fungos que se alimentan de restos doutros seres vivos).


-Exercicio 6 da páxina 82 - Solución: unha cadea alimentaria é un esquema que representa as relacións de alimentación dun ecosistema. Rato - cóbrega - aguia cobreira.


INGLÉS:

-Activity: ejercicio 1 de la página 34 - Solución: 1. ski., 2. I´m., 3. problem., 4. fun., 5. mountains. y 6. basketball.

-Activity: ejercicio 2 de la página 34 - Solución: 1. Do you want to come with me? / 2. Nobody wants to ski with Noella. / 3. Do you want to come skiing with me? / 4. Have fun in the park. / 5. I´m going to play volleyball with my brother.

LINGUA GALEGA:

-Exercicio 4 da páxina 105 - Solución: O nobre Froilán. / Era un nobre, moi querido polos seus vasalos, vivía nas terras bretoñesas de Lugo, sabio e xusto, gustáballe a caza, pasear a cabalo e falar coa xente. Unha serea..

-Exercicio 5 da páxina 105 - Solución: Terras: LEX. terr + MORF.as. – Vasalos: LEX. vasal + MORF. os. – Xusto: LEX. xust + MORF.o. – Encantaba: LEX. encant+ MORF.aba. – Paseos: LEX. pase + MORF. os. – Bretoñesas: LEX. bret + MORF.oñesas.

-Exercicio 6 da páxina 105 - Solución: Querido: querer. – Diarios: día. – Curiosidade: curios.

-Exercicios 7 e 8 da páxina 105 - Solución: Resposta libre.

-Exercicio 9 da páxina 105 - Solución: Introdución. Froilán: era un nobre, moi querido polos seus vasalos, vivía nas terras bretoñesas de Lugo, era sabio e xusto, gustáballe a caza, pasear a cabalo e falar coa xente. A muller: estaba deitada na praia e tiña corpo de peixe. .


¿QUIERES GANAR 2 PUNTOS PARA TU EQUIPO? Debes mirar este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=XdwsLP3T_d8 para decirme que hace el feto cuando una mujer embarazada sufre un fallo en uno de sus órganos - Solución: enviar células madre al órgano dañado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario